X edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwać będzie do 31 maja. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy w rodzinie.

Inicjatorem plebiscytu „Policjant, którymi pomógł”, jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 – Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie – wyjaśnia podinsp. Bogdan kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie –  Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje. 

Laureatów konkursu wybierze Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. W ubiegłych latach dwoje głogowskich policjantów było laureatami tego konkursu. W roku 2012 asp. szt. Piotr Kowalski,  w 2008 roku nadkom. Joanna Cichla.  

– Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny –  mówi podinsp. Bogdan Kaleta. –  Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.

Zdjęcie: KPP w Głogowie