Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego został wybrany do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.  Tworzy ją 15 osób z różnych struktur organizacyjnych.

Starosta Powiatu Głogowskiego jako  przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podczas kadencji 2017-2021 będzie członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

– Mam nadzieję, że to będzie owocna kadencja . Będę wspierał lokalną przedsiębiorczość – mówi Jarosław Dudkowiak.- W radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich sfer gospodarczych i pozarządowych. Myślę, że zdecydowanie lepsze kontakty będą do zaproponowania głogowskim przedsiębiorcom i bezrobotnym.  

Konwent Starostów Dolnego Śląska Wystawił dwóch kandydatów do WRRP, jednym z nich jest głogowski starosta.

– Moja nominacja jest wynikiem dobrej oceny naszej pracy w regionie i tego co robi Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie – mówi Jarosław Dudkowiak .

W tyj roku przyznane zostały rekordowe fundusze na kursy, szkolenia i studia, na rozwój pracowników.  12,08 mln zł podzielono w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki trafiły do każdego z dolnośląskich powiatów. To prawie 1,2 mln zł więcej niż przed rokiem.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcia: ANJA