„Będę strażakiem” to szkolenie dla młodych mieszkańców Gminy Kotla, którzy w przyszłości chcą zostać strażakami.  W szkoleniu mogą wziąć udział dzieci od 7 roku życia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowicach przeszkoli ochotników na przyszłych strażaków. Do młodzieżowej drużyny OSP wstępują dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat. Młodzież, która ukończy 18 lat może być już strażakiem. Zajęcia z młodymi strażakami w ramach programu „Będę strażakiem” prowadzić będą wyszkoleni fachowcy.

– Szkolenie młodych strażaków trwa przez cały rok – mówi Marian Porębski, Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kotli. – Na szkolenia zgłaszają się także dziewczynki. Młodzi strażacy podczas szkolenia nabywają sprawności fizycznej i uczą się obsługiwać sprzęt pożarniczy. Przechodzą szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Ochotnicza Straż Pożarna Grochowice na realizacje programu „Będę Strażakiem” pozyskała  dotację w wysokości 16 680 zł ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla