Nowe hydranty zamontowane  na terenie miasta mają kolor czerwony. PWIK wymienia hydranty podziemne na naziemne.

PWiK  w tym roku przystąpiło do wymiany hydrantów. Stare hydranty podziemne zostaną zastąpione stylowymi naziemnymi w kolorze czerwonym.  Przedsiębiorstwo wymieniło już sześć urządzeń. Nowe czerwone hydranty zamontowano przy ul. Merkurego, w pobliżu MOK, na Rynku, przy ul. Piekarskiej, Kołłątaja i Poczdamskiej.

– Nowe hydranty na Starym Mieście są utrzymane w stylu retro, bardziej ozdobne. W planie na najbliższą przyszłość jest wymiana jeszcze kilkunastu hydrantów podziemnych na naziemne w różnych częściach miasta – mówi Anna Białęcka, specjalista ds. promocji i marketingu PWiK w Głogowie.
Jak zapewniają w PWiK jest kilka powodów inwestowania w nowe hydranty. Jednym z nich jest poprawa widoczność, stąd kolor czerwony.  Nadziemne usytuowanie hydrantu  ułatwi dostęp do hydrantu między innymi  straży pożarnej w czasie pożaru.  Ponadto mają być one ozdobą miasta i pewnego rodzaju wizytówką spółki.