20 maja przyrodnicza obchodzić będzie swoje święto. Z okazji Jubileuszu 60-lecia placówki zorganizowano spotkanie pokoleń‘”Z tradycją w przyszłość”.

Technikum nr 6 w Głogowie kilkakrotnie przechodziło reorganizację. W pierwszych latach swojego istnienia była to szkoła rolnicza, z biegiem czasu przerodziła się w przyrodniczą, obecnie funkcjonuje jako Technikum nr 6.  Mimo wielu wichrów szkole udało się zachować swoją tożsamość i wyjątkowość. Pedagodzy nie ugięli się także podczas prób likwidacji placówki. Technikum nr 6 rozwija się tworząc różne atrakcyjne kierunki, które zachęcają młodych ludzi do wstąpienia w jej progi. W szkole istnieje między innymi zespół taneczny oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich Cietrzew.

– Jubileusz to okazja do spotkania się z koleżankami, kolegami, uczniami, dyrekcją i pracownikami placówki – mówi Elżbieta Sawczak, Dyrektorka Technikum nr 6 w Głogowie. – Jest to też wspaniała chwila na nadanie nowego sztandaru naszej szkole. Sztandar Technikum nr 6 ma już 30 lat. Nadany był szkole rolniczej.

Jubileusz 60-lecia szkoły odbędzie się 20 maja,  w sobotę. Zaplanowano między innymi spotkania z nauczycielami, zwiedzanie szkoły, Biesiadę i Spotkanie Pokoleń w Dalkowie. Swój udział w uroczystości Jubileuszowej 60-lecia istnienia placówki potwierdzili między innymi biskup Paweł Socha, dolnośląski kurator oświaty, Posłowie na Sejm RP Ewa Drozd i Wojciech Zubowski, leśnicy, firmy współpracujące ze szkołą, samorządowy oraz przyjaciele. Udział w II części Jubileuszu potwierdziło 150 osób.

Zdjęcia: ANJA