Remont  i przebudowa ul. Daszyńskiego obejmie odcinek od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej. Cena zadania 569.114,12 zł. brutto.  Termin realizacji 30 czerwca. 

Pracownicy firmy PBD Sp.z.o.o  przystąpili do wykonania zadania „  „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej” . W przyszłym miesiącu zaplanowano inwestycję zakończyć i oddać do użytkowania.  W ramach zadania wykonane będą między innymi  nowe chodniki, krawężniki i ścieżka rowerowa.

– Czasem jeżdżę rowerem do biura pracy – mówi pani Zenobia. – Ścieżka rowerowa jest potrzebna, dla poprawy bezpieczeństwa.  

– Czekam na nową nawierzchnię na jezdni – mówi Marek Pocztowski. – Ta stara jest już dziurawa, nierówna. 

Remont i przebudowa  ulicy Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej  w km 0+777,29 – 1+047,45 od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej. 

Zdjęcia: ANJA