Z inicjatywy policji, wspólnie z zarządcami dróg, prowadzony jest kompleksowy przegląd stanu oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych. Do 9 czerwca KPP czeka na wnioski i spostrzeżenia. 

Działania policji z zarządcami dróg mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia. W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

– Zwracamy się do użytkowników dróg o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu – zachęca podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie.

Każdy kierowca i pieszy swoje uwagi może przekazać mailem korzystając z zakładki ZAGROŻENIA DROGOWE  w dziale PRZEKAŻ INFORMACJĘ, na stronie internetowej KPP Głogów: www.glogow.policja.gov.pl/pl/. Można też zadzwonić do KPP pod numer telefonu 76 7277231 oraz 767277232 – od poniedziałku do piątku w godz. 10-14

Zdjęcia: ANJA