Radni na kolejny rok zaufali Zarządowi Powiatu Głogowskiego. Na wczorajszej sesji większością głosów udzielili absolutorium.

Zanim radnym przedstawiony został wniosek dotyczący udzielenia absolutorium wszyscy zapoznali się  z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej  i ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok. Krystian Czarnota, skarbnik powiatu przedstawiając sprawozdanie finansowe podkreślał, iż powiat ma dobrą sytuację finansową.  W 2016 roku wypracowano ponad 5 mln zł nadwyżki budżetowej, a nadwyżka operacyjna to kwota  ponad 7 mln zł.  Wydatki w minionym roku kształtowały się na poziomie ponad 100 ml zł.  Radny Jan Zubowski zabierając głos w imieniu prawicy nie poparł wniosku o udzielenie absolutorium. Zarzucił zarządowi brak wizji w funkcjonowaniu na przyszłe lata i konsekwencji w działaniu.  Podkreślił także, że powiat wykazuje bierność w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację zadań.  

–  Z zadowoleniem obserwujemy zmiany w szpitalu – powiedział Jan Zubowski. – Sytuacja placówki się stabilizuje. Jest to duża zasługa obecnego prezesa, wiceprezesa i  pracowników.  Nie zapominamy także o byłym prezesie Ryszardzie Brzozowskim, który zrobił wiele dobrego dla głogowskiej placówki.

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. Większością głosów Zarząd Powiatu Głogowskiego uzyskał absolutorium.

– Wynik finansowy i pozyskiwanie środków na prowadzenie działań same się bronią – mówi Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego. – Pracę wielu urzędników i  współpracę z radą oceniam bardzo wysoko. My krytyki się nie boimy. Wszystkie głosy i opinie traktujemy bardzo poważnie.

Zdjęcia: ANJA