III Powiatowe Międzyszkolne Dyktando Ortograficzne odbędzie się 13 czerwca w PWSZ . Sprawdzić swoją poprawność ortograficzną może każdy mieszkaniec naszego miasta. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 czerwca.

Do pisania tekstu dyktanda mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci  PWSZ w Głogowie.  Sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne mogą także rodzice uczniów wszystkich głogowskich szkół i uczelni. Dyktando opracowane zostało na podstawie 160 słówek publikowanych na portalu Głogowskiej Ścieżki Ortograficznej w roku szkolnym 2016/2017.

– Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów na wszystkich etapach kształcenia oraz  ich rodziców  i studentów – mówi Wojciech Janisio, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie. Celem  konkursu jest między innymi doskonalenie poprawnej pisowni i doskonalenie „czujności” ortograficznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca , do godz. 12  w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych.  13 czerwca br. godz. 9 w sali wykładowej PWSZ w Głogowie rozpocznie się dyktando. Organizatorzy konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich, Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  oraz PWSZ . Patronat nad III Międzyszkolnym  Głogowskim  Dyktandem Ortograficznym objęli Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz, który ufundował nagrodę dla SP i GIM, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak  przygotował nagrodę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rodziców oraz Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak  ufunduje nagrodę dla studenta.