Trzyprocentowa podwyżka dla  pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjach.   Dodatkowo 200 zł od września dostaną szefowe kuchni.

Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz przychylił się do wniosku Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głogowie i zaproponował 3 procentową podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych i gimnazjalnych.   

– Podwyżki nie są takie jakich się spodziewaliśmy – mówi Anna Chrzanowska-Kuzyk,  Prezes głogowskiego Oddziału ZNP – Może nie jest to zbyt wiele, ale przystaliśmy na tę propozycję. Rozumiemy, że  miasto ponosi koszty związane z przeprowadzeniem reformy.

Związek wystąpił także z wnioskiem o dodatkową gratyfikację dla szefów kuchni. Taka praktyka, to już tradycja,  każdego roku składając wniosek do prezydenta o podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi ZNP prosi o dodatkowe uposażenie dla jednej z grup zawodowych np. sekretarek,  księgowych czy intendentów,  w tym roku wniosek dotyczy szefów kuchni.

– Otrzymaliśmy propozycję, która nas zaskoczyła – mówi Anna Chrzanowska-Kuzyk. – Szefowe kuchni są bardzo zadowolone.  Od września ich pensja wzrośnie dodatkowo o 200 zł brutto. Dziękuję prezydentowi, iż pochylił się nad naszą prośbą i ta grupa zawodowa została usatysfakcjonowana.

Od 1 maja pracownicy administracji i obsługi otrzymają podwyżkę 3%, wynagrodzenie zostanie wyrównane przy najbliższej wypłacie.  200 zł podwyżkę szefowe kuchni otrzymają od 1 września.

ZNP zwrócił się także z prośbą do starosty o negocjacje płacowe dot. pracowników administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych.

– Może na początku lipca uda nam się umówić ze starostą – mówi Prezes głogowskiego Oddziału ZNP.

ZNP wystąpił także z wnioskami dotyczącymi podwyżek w placówkach funkcjonujących na terenach gmin.

– Waloryzacja płac wpisana jest w regulamin wynagradzania – mówi Anna Chrzanowska-Kuzyk. – W każdej gminie jest ona dokonywana.

Zdjęcie: ANJA