Dwie drogi dochodzące do ulicy Tęczowej będą remontowane. Gmina na ten cel zabezpieczyła środki w swoim budżecie. Zakończenie prac 25 sierpnia.

Remont ul. Tęczowej w Ruszowicach dobiega końca. Zadanie finansowane było ze środków powiatu i gminy. Kolejnym zadaniem jest remont dwóch dróg dochodzących do ulicy Tęczowej. To niezbyt długie odcinki, jednak ważne dla mieszkańców Ruszowic. Przebudowane zostaną drogi zaewidencjonowane pod nr 207 i 208/1 i nr 216.

-Wykonawcami będą głogowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. i Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa „Farmer” z Grębocic – mówi Joanna Gniewosz, Wójt Gminy Głogów.

Budowa jednej drogi to koszt 52.842,18 zł. Za kolejną drogę wykona otrzyma 43.601,89 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 25 sierpnia 2017 r.

Zdjęcia: ANJA