Nowe ogrodzenie, piłkochwyt, odnowione bramki, ławki, nowe kosze na śmieci, to tylko nieliczne prace wykonane na obiekcie sportowym w Jaczowie. Koszt napraw to około 25 tys. zł.

Mimo protestów mieszkańców Jaczowa, Gmina Jerzmanowa zamknęła boisko i przeprowadziła szereg prac , które poprawiły bezpieczeństwo, ład i porządek oraz estetykę na obiekcie sportowym. Kompleks boisk treningowych został już odebrany i udostępniony mieszkańcom Jaczowa.

-Zmieniliśmy regulamin korzystania z kompleksu boisk w Jaczowie – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. – W czasie wakacji obiekty sportowe otwarte są od godz. 8 do 21. Natomiast w okresie jesienno-zimowym od godz. 8 do 20. W czasie roku szkolnego do godziny 15 z boiska korzystać będą uczniowie szkół. Kompleks ogólnodostępny będzie zatem po godz. 15.

Na boisku w Jaczowie pojawi się jeszcze jeden obiekt, pomieszczenie biurowe dla animatora sportu. Funkcje taką sprawować może osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Animator zajmie się organizowaniem i prowadzeniem zorganizowanych zajęć sportowych.

Zdjęcie: ANJA