Kuratorium oświaty i starostwo nie mogą się porozumieć. Technikum nr 6 nadal nie ma dyrektora. Zarząd powiatu proponuje na to stanowisko Monikę Kukulską. Do czasu porozumienia z kuratorium obowiązki dyrektora powierzono Ewie Maćkała.

Rok szkolny się rozpoczął, a Technikum nr 6 dawna „Przyrodnicza” nadal nie ma dyrektora. Kuratorium oświaty nie chce wyrazić zgody na powierzenie tego stanowisko Monice Kukulskiej. Nauczycielka z Zespołu Szkół Politechnicznych przystąpiła do konkursu i uzyskała taką sama ilość głosów co obecna dyrektorka T6 Elżbietą Sawczak. W ocenie zarządu powiatu koncepcja rozwoju szkoły zaproponowano przez Monikę Kukulska daje tej placówce szanse rozwoju. Dlatego też zarząd jednogłośnie postanowił na funkcję dyrektora T6 zaproponować Monikę Kukulska. Ze stosownymi pismami wystąpił do Rady Pedagogicznej T6 kuratora.

-Opinia Rady Pedagogicznej jest negatywna. To smutne, że grono pedagogiczne nie chce rozwoju, nie chce zmian. W celu uzyskania tzw. porozumienia dostarczyliśmy do kuratorium komplet dokumentów w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Technikum nr 6 kandydatce Monice Kukulskiej – mówi Jarosław Dudkowiak.- Odpowiedź negatywna dotarła do nas 30 sierpnia. Dolnośląski Kurator Oświaty podejmuje decyzje zupełnie niezrozumiałe. Z wielkim bólem i smutkiem oceniamy współpracę z kuratorem jako szkodliwą przynajmniej dla głogowskiej oświaty. Po raz kolejny kurator zajmuje stanowisko bez jakiejkolwiek oceny sytuacji.

Starostwa wysłał do kuratora pismo z prośbą o konstruktywną rozmowę i rozpatrzenie propozycji zarządu. Starosta ma nadzieję, że w ciągu 10 miesięcy, czyli do wakacji obie strony spotkają się, aby przedstawić swoje argumenty i dla dobra głogowskiej oświaty znajdą rozwiązanie problemu. Zanim jednak to nastąpi pełnienie obowiązków dyrektora powierzono obecnej wicedyrektor Technikum nr 6 Ewie Maćkała.

Zdjęcie: ANJA