Ilustracja: materiały ZUS

Najniższa emerytura to to zaledwie kilkadziesiąt groszy Najwyższa sięga 16 tys. zł – wynika z danych wrocławskiego oddziału ZUS. Zestawienie dotyczy Dolnego Śląska.

Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS w Legnicy kształtują się na poziomie kilku złotych, np. 3,24 zł otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała zaledwie kilka miesięcy pracy (wykonywała ją na umowy – zlecenia). Na dodatek, Pani ta nie ma ustalonego kapitału początkowego, ponieważ przed 1.01.1999 r. nie podlegała ubezpieczeniom, czyli najprawdopodobniej – nie pracowała.

Najwyższe świadczenie wypłacamy emerytowi mieszkającemu w dawnym woj. legnickim to ponad 12 tys,. zł. Na tą wysoką kwotę wpływ miał – poza wysokością odprowadzanych do ZUS składek – także bardzo długi staż pracy. – Pan udokumentował aż 57 lat pracy w sektorze ochrony zdrowia. Podane wysokości to kwoty brutto – informuje Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Najniższą emeryturę na Dolnym Ślasku wypłaca Oddział ZUS we Wrocławiu to zaledwie kilkadziesiąt groszy, np. 20 groszy otrzymuje mieszkaniec Wrocławia, któremu wysokość świadczenia wyliczono jedynie ze składek zewidencjonowanych na jego koncie od jednej umowy zlecenia zawartej na zaledwie 3 miesiące. Pan zaznaczył we wniosku, że nigdy nie pracował zawodowo i nie ma żadnych świadectw pracy. Prawdopodobnie jest to osoba bezdomna, gdyż podaje adres zamieszkania w schronisku dla bezdomnych.

Najwyższa wypłacana we Wrocławiu emerytura to ponad 10 tys. zł brutto wyliczone dla urodzonego w 1936 r. – Kwota emerytury została naliczona zarówno z kapitału początkowego jak i składek zewidencjonowanych na koncie naszego ubezpieczonego – wylicza rzeczniczka. – Pan wykazał także bardzo długi, bowiem ponad 54 letni staż pracy. Co ciekawe pan przez całe swoje życie pracował na kierowniczym stanowisku w jednej firmie – w branży spółdzielczości spożywczej.

Najwyższa na Dolnym Śląsku emerytura wypłacana jest przez oddział ZUS w Wałbrzychu. Sięga 16 tys. zł brutto. Mężczyzna, który otrzymuje takie uposażenie przeszedł na emeryturę mając 77 lat, po zakończeniu kariery nauczyciela akademickiego. Mężczyzna przepracował 57 lat.