Radni skontrolują między innymi wydatki na remonty, na imprezy kulturalne, przydział mieszkań socjalnych i komunalnych, wykorzystanie  funduszu wynagrodzeń oraz działalność finansowo-organizacyjną Głogowskich Obiektów Usługowych.

Radni miejscy zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej . Zakres kontroli jest bardzo szeroki, niektórzy z radnych uważają, iż w tym roku ich liczba jest znacznie większa niż w latach poprzednich.

-Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie, w imieniu i na zlecenie rady gminy, działalności prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych – wyjaśnia Elżbieta Rybak , Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Głogów. – Funkcja kontrolna rady sprawowana między innymi przez komisję rewizyjną ma na celu inspirowanie i pobudzanie do mobilizacji oraz maksymalnej sprawności w działaniu organu wykonawczego.

W pierwszym kwartale radni z komisji rewizyjnej sprawdzać będą między innymi wydatki na imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez GMG, remonty oraz działalność finansowo-organizacyjną GOU, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Linowego, Mariny i Strefy Płatnego Parkowania. W drugim kwartale sprawdzone zostaną umowy-zlecenia zawierane z podmiotami zewnętrznymi oraz przydział mieszkań socjalnych i komunalnych. W trzecim i czwartym kwartale, mając na uwadze wybory samorządowe, zaplanowano po jednej kontroli.

– W drugim kwartale skupieni będziemy także na opracowaniu opinii i wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z absolutorium dot. prezydenta  – mówi Elżbieta Rybak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Głogów.

Komisja Rewizyjna RM w Głogowie składa się z 6 osób: Rybak Elżbieta – Przewodnicząca Komisji, Chruszcz Paweł – Wiceprzewodniczący Komisji, Rosińska Elżbieta, Szmołda Janusz, Śliwiński Marek i Sarzyński Krzysztof.