(Reklama) Brukarz, cukiernik, bibliotekarz – na te i wiele innych zawodów, których brakuje na rynku pracy, pracodawca zatrudniający minimum jedną osobę, może otrzymać dofinansowanie na szkolenie. Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie.

Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia pracowników już trwa. Zakończy się 2 marca. Pieniądze którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczone są na kursy, egzaminy, a także studia podyplomowe.

Kto może skorzystać?
– każdy pracodawca, który zamierza inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
– nie może korzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudnia żadnej osoby.
– pracodawcą uprawnionym do dofinansowania jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
– nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Dofinansowanie
W ramach KFS pracodawca może otrzymać dofinansowanie:
– 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
– 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikro-przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W powiecie głogowskim dofinansowanie kształcenia wskazane jest dla następujących zawodów deficytowych:

1. asystenci w edukacji
2. bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
3. brukarze
4. cieśle i stolarze budowlani
5. cukiernicy
6. dekarze i blacharze budowlani
7. elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
8. fryzjerzy
9. instruktorzy nauki jazdy
10. inżynierowie budownictwa
11. kelnerzy i barmani
12. kierowcy autobusów
13. kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
14. kierownicy budowy
15. kierownicy sprzedaży
16. kosmetyczki
17. krawcy i pracownicy produkcji odzieży
18. kucharze
19. lekarze
20. listonosze i kurierzy
21. monterzy instalacji budowlanych
22. monterzy konstrukcji metalowych
23. monterzy maszyn i urządzeń
24. murarze i tynkarze
25. nauczyciele języków obcych i lektorzy
26. nauczyciele praktycznej nauki zawodu
27. nauczyciele przedmiotów zawodowych
28. nauczyciele przedszkoli
29. operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
30. opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
31. piekarze
32. pielęgniarki i położne
33. pomoce kuchenne
34. pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
35. pracownicy zajmujący się zwierzętami
36. przedstawiciele handlowi
37. robotnicy budowlani
38. robotnicy obróbki drewna i stolarze
39. samodzielni księgowi
40. spawacze
41. specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
42. spedytorzy i logistycy
43. ślusarze
44. wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Ponadto wsparcie kształcenia ustawicznego dotyczy również zastosowania w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, a także osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 17.1065 z późn. zm.). Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W okresie 4 lat z KFS, w powiecie głogowskim, skorzystały 793 osoby. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1.270.095 zł.

2014 R. – 127 osób – 46,1 tys. zł

2015 r. – 116 osób 354,6 tys zł

2016 r. – 177 osób 307,9 tys. zł

2017 r. – 373 osoby 561,5 tys. zł, prawo do emerytury pomostowej.

Szczegóły naboru na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie: www.pup.glogow.pl lub w siedzibie Urzędu.