W głogowskim ratuszu prezydent miasta spotkał się z Pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglug oraz Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Omawiano plan rozwoju żeglugi na Odrze.

Z Gabrielą Tomik Pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i z dr Janem Pysiem Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu spotkał się Rafael Rokaszewicz Prezydent Miasta Głogowa. Omawiano założenia do planów rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej z perspektywą do 2030 roku. Ważnym elementem tego bardzo szerokiego zakresu rozmów była między innymi modernizacja koryta rzeki. Zadanie to jest ważne ze względu na możliwości jakie ze sobą niesie: przeciwdziałanie skutkom powodzi, możliwość bezpiecznego wypoczynku i rekreacji oraz udostępnienie funkcji transportowej Odry dla biznesu.

– Odra daje dużo możliwości – mówi Stefan Matecki, pracownik administracji. – Cieszą mnie zapowiadane zmiany. Będą kosztowne, ale skoro można pozyskać środki z różnych źródeł to trzeba działać.

W okolicach Głogowa przewidziana jest budowa stopnia wodnego i roboty regulacyjne, które umożliwią swobodną żeglugę po Odrze, klasa żeglowności Va. Przewidziane jest także podniesienie mostu kolejowego w celu uzyskania żądanego prześwitu. Do dalszych dyskusji pozostaje alokacja centrum logistycznego w obrębie portu rzecznego, jako punkt styku Odry ze strefą oraz z innymi formami transportu – liniami kolejowymi nr CE59/273, nr 14 i drogą ekspresową S3.

Zdjęcie: GMG