Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przygotował kompleksową pomoc dla przyszłych przedsiębiorców. Form wsparcia jest kilka. Obejmują m.in. warsztaty zarówno dla osób zarejestrowanych w PUP Głogów, jak i niezarejestrowanych. Urząd realizuje m.in. program dotacji wspierających utworzenie własnego biznesu.

KONFERENCJA
15 marca, godz. 11:00 w Hotelu Qubus w Głogowie.
w programie:
od pomysłu do realizacji;
szanse i zagrożenia – jak nie płacić frycowego;
dobre praktyki;
jak poradzić sobie z formalnościami;
pieniądze na start – 17 tys. z Urzędu Pracy lub z innych instytucji.
Obecności należy potwierdzić pod nr tel. 76 72 75 503 lub u swojego doradcy.

WARSZTATY
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie
Program warsztatów:
przygotowanie modeli biznesowych przez uczestników;
określenie grup klientów i strategii budowania relacji;
przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa;
określenie grup potencjalnych partnerów;
poznanie nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego;
przygotowanie planu wdrożenia pomysłu biznesowego;
zwiększenie motywacji do realizacji pomysłu biznesowego;
opanowanie procedur związanych z wnioskowaniem o środki na podjęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.
Planowany termin warsztatów: 19 marca 2018 r. godz. 09:00- 14:00 sala 113 /w przypadku dużego zainteresowania warsztatami zajęcia odbędą się dodatkowo 20 marca/

W Galerii Dworcowej przy PKS
Program warsztatów:
na co zwrócić uwagę wybierając lokal – uczestnicy otrzymają checklistę dotyczącą wyboru lokalizacji;
jakie są zasady organizowania przestrzeni w lokalach usługowych;
jakie są zasady organizowania przestrzeni handlowej?
Planowany termin warsztatów: 21 marca 2018 r. w godz. 09:00- 11:30

Uczestnik warsztatów może zdecydować czy bierze udział w jednym czy w dwóch dniach warsztatów.
Zapisy u doradcy w PUP lub pod nr tel. 76 72 75 503.
Zajęcia prowadzone będą m.in. przez Fundację Tax Care, Głogowski Klub Mikrobiznesu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie.

Z warsztatów i konferencji mogą skorzystać również osoby niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne.

Dotacja do 17 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nabór wniosków od 26 do 30 marca 2018 r.
Aktualnie w dyspozycji PUP na ten cel znajdują się środki w wysokości 1.173.000 zł, które pozwolą przyznać pomoc 69 osobom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Dokonanie i rozliczenie zakupów niezbędnych do uruchomienia działalności w szczególności sprzętu, maszyn, urządzeń, po podpisaniu umowy z PUP i otrzymaniu dotacji. Nie można finansować kosztów związanych z prowadzeniem, np. koszty wynajmu, ubezpieczenia społecznego.
Zabezpieczenie spłaty poprzez wskazanie poręczycieli, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego lub podpisanie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
Uruchomienie działalności i prowadzenie jej przez okres minimum 12 miesięcy

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ
1. Osoba bezrobotna
2. Opiekun osoby niepełnosprawnej
3. Absolwent centrum integracji społecznej,
4. Absolwent klubu integracji społecznej,
Dotacja adresowana jest dla osób, które nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, bądź w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, lub innej formy pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA WWW.PUP.GLOGOW.PL I FACEBOOK