Jednostki z powiatu głogowskiego wczoraj brały udział w manewrach ratowniczych p.n. “Draka Strażaka”, podczas których strażacy ochotnicy ćwiczyli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy a także ewakuację osób poszkodowanych  – amatorów uprawiających sport – z terenów tras rowerowych gminy Jerzmanowa.

– Pomysł pojawił się w czasie organizowania tras rowerowych na terenie gminy Jerzmanowa. Podczas wyznaczania przebiegu tras zastanawiałem się (jako strażak ochotnik) jak zorganizować ewakuacje osób korzystających z tych tras. Z roku na rok co raz więcej osób docenia uroki tras i korzysta z nich czy to na rowerze, czy to biegając czy uprawiając nordic walking. Kiedy Pawłowi opowiedziałem o pomyśle, powiedział krótko, obimy to. I właśnie dzisiaj odbywają się manewry w których przećwiczymy udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuację osób poszkodowanych podczas amatorskiego uprawiania sportów. – mówił Leszek Dubieńko, jeden z organizatorów manewrów.

Podczas przygotowań do manewrów organizatorzy spotkali się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wszystkich instytucji i służb do których się zwrócili o wsparcie czy pomoc. Ze strony Wójta Lesława Golby otrzymali pomoc finansową, Nadleśniczy Lasów Państwowych Pan Adam Grzelczak umożliwił nam przeprowadzenie manewrów na terenie przepięknie położonych lasów, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Pan Piotr Durał przydzielił do koordynacji strażaków o ogromnym doświadczeniu, również policjanci przydzieleni przez komendanta Policj, to również osoby o ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

W manewrach brały udział jednostki z terenu gminy Jerzmanowa, ale również zostały zaproszone jednostki z Ruszowic i Kwielic, które są bardzo blisko miejsc zdarzeń, jak również Harcerze oraz członkowie głogowskich stowarzyszeń: Głogowski Klub Rowerowy oraz Stowarzyszenie Bardziej Głogów sekcja Bardziej Nordic Walking. Chodziło o to aby osoby, które pozorowały poszkodowanych, również wyniosły wiedzę jak zgłaszać zdarzenie oraz jak się zachować i jak pomóc.

Sam scenariusz manewrów przewidywał 4 zdarzenia. Podczas pierwszego grupa rowerzystów postanawia odwiedzić obóz harcerski i w tym celu korzysta ze skrótu leśnym duktem. Podczas zjazdu stromym stokiem dochodzi do wywrócenia się rowerzystów. Poszkodowane są 3 osoby, w tym jedna jest w stanie b.ciężkim. Strażacy musieli udzielić pierwszej pomocy i przetransportować poszkodowanych do miejsca, z którego karetka może zabrać pacjentów.

W trakcie trwania pierwszego incydentu zaczyna się 2 epizod. Harcerze, do których wybierali się rowerzyści, kiedy dowiadują się o wypadku znajomych, wpadają w popłoch i zaprószają ogień. Zapala się obozowisko a strażacy, którzy przybyli na miejsce mają do opanowania ogień oraz ewakuację harcerzy, o których tylko wiadomo że zostali w namiotach. Zadanie było utrudnione ponieważ cały teren obozu był zadymiony i ratownicy musieli korzystać z aparatów oddechowych.

Po opanowaniu sytuacji w tych dwóch miejscach zgłoszony zostaje kolejny wypadek. Tym razem grupa osób uprawiających nordic walking zatrzymuje się na krótki odpoczynek. Jedna osoba, która oddala się od grupy, zostaje przygnieciona powalającym się drzewem. Ratownicy po przybyciu na miejsce musieli wykorzystać sprzęt hydrauliczny do oswobodzenia poszkodowanej osoby, do której dostęp był również utrudniony.

Po zakończeniu tych działań strażacy przegrupowują się i udają pod pomnik w Jerzmanowej gdzie nauczycielka będąca na wycieczce z klasą zauważa brak jednego z uczniów. Tutaj zadysponowany został patrol Policji z psem przeszkolonym do poszukiwań, a strażacy wspomagali poszukiwania ustawiając się w tyralierę i przeczesując wskazany teren. 

Po zakończonych manewrach wszyscy spotkali się w Smardzowie, aby przy posiłku omówić przebieg ćwiczeń i zastanowić się, jak można jeszcze poprawić skuteczność udzielania pomocy poszkodowanym.