W m. Modła powstało nielegalne składowisko odpadów niewiadomego pochodzenia. Prokurator powołał biegłego, który ma zbadać rodzaj składowanych odpadów.

W obrębie wsi Modła powstało nielegalne składowisko odpadów. Gmina wszczęła postępowanie administracyjne w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których składowane są bez zezwolenia odpady.

– Stwierdzono, że odpady są również składowane na działkach, których właścicielem jest Gmina Jerzmanowa. Prowadząc postępowanie administracyjne powiadomiono organy ochrony środowiska tj. Starostę Głogowskiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organy ścigania tj. Komendanta Powiatowego Policji i Prokuratora Okręgowego – mówi Waldemar Szpilewicz Sekretarz Gminy Jerzmanowa.

Prokurator prowadząc postępowanie w tej sprawie, zlecił wykonanie odkrywek na terenie nielegalnego składowiska odpadów. Powołał biegłego do określenia rodzaju składowanych odpadów.

– Gmina wystąpiła do prokuratora z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji z przeprowadzonej odkrywki oraz o wynikach pobranych próbek – dodaje sekretarz gminy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here