W Jaczowie powstaje przedszkole i żłobek na ponad 100 miejsc. Radny Paweł Zwoliński uważa, że to za małe przedszkole. Termin realizacji budowy od października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.  Koszt budowy 8.679.556 zł

Gmina wyłoniła już wykonawcę na budowę przedszkola i oddziału żłobkowego w Jaczowie. Budynku zaprojektowano w sposób umożliwiający funkcjonowanie niezależne oddziałów przedszkolnych i oddziału żłobkowego. Część przedszkolna budynku składa się z czterech sal głównych dla czterech oddziałów przedszkolnych po 25 osób każdy. Natomiast dla dzieci do 3 roku życia zaplanowano 25 miejsc.

– W Jaczowie zameldowanych jest ponad 1600 osób – mówi radny Paweł Zwoliński. – Wskazane jest, aby powstał budynek, który pomieści 150-200 najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Kuchnia, w której przygotowywane byłyby posiłki dla maluszków powinna także przygotować obiady dla uczniów gminnych szkół. Teraz placówki te korzystają z cateringu.

Gmina ostatecznie podjęła decyzję o budowie nowego przedszkola w Jaczowie na ponad 100 miejsc: przedszkole i żłobek. Na wyposażenie i funkcjonowanie placówki gmina pozyskała środki zewnętrzne. Złożono dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pierwszy z nich dot. zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Miał na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnych, doposażenie sal dydaktycznych, sfinansowania zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w ramach pedagogiki specjalnej.

– Wniosek otrzymał akceptację Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wyniesie 425 872,85 zł a przyznana wysokość dotacji (85%) to 361 991,92 zł – mówi Waldemar Szpilewicz Sekretarz Gminy Jerzmanowa.

Drugi z wniosków, został złożony w ramach działania Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Jego założeniem jest zwiększenie zatrudnienia 25os. (19 kobiet) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 25 nowych miejsc opieki dla 25 dzieci w żłobku w Jaczowie, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakup niezbędnych dla rozwoju dziecka sprzętów i pomocy dydaktycznych.

– Wniosek ten również otrzymał akceptację Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 524 540,00 zł, a przyznana wysokość dotacji (85%) to 1 295 859,00 zł – dodaje sekretarz gminy.

Budowa nowego obiektu zajmie się Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. Z o.o. z Łagoszowa Wielkiego. Zakładany termin realizacji budowy od października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Koszt budowy obiektu wynosi brutto 8.679.556 zł

1 KOMENTARZ

  1. I znów narzekanie. Nie robią nic źle, robią też źle. Panie Radny weź Pan się za konstruktywne i merytoryczne wypowiedzi. Czytałem Pana program wyborczy. Śmiech na sali. Tak Pan biadolił na Pałac że kupiony za drogo itd itd. A w swoim programie przewiduje Pan przebudowę pałacu na hotel i spa. Po pierwsze to gmina nie może prowadzić działalności komercyjnej więc chyba będzie funkcjonował ten pałac za darmo, a druga sprawa skoro tak Pan narzekał na zakup pałacu to jako ewentualny przyszły wójt powinien Pan zrobić wszystko aby znaleźć prywatnego inwestora do odbudowy pałacu, wykorzystać już wykonane w nim remonty i sprzedać pałac z zyskiem dla gminy i ku zadowoleniu tych którzy pragną jego odbudowy. A Pan jakieś hotele i spa wymyśla. Żenada.

Comments are closed.