W Gminie Żukowice rozpoczęły się zebrania, na których mieszkańcy wybierają sołtysa i radę sołecką.

Mieszkańcy dwóch miejscowości spotkali się, aby wybrać sołtysa, który będzie reprezentował interesy sołectwa. W tajnym głosowaniu, na 4 lata funkcję sołtysa w Kłodzie mieszkańcy powierzyli Aleksandrze Skokowskiej. ,

W Czernej mandat zaufania dostała i sołtysem została Ewa Włodarczyk.

– Nowym Sołtysom i Radom Sołeckim życzymy wytrwałości oraz skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Natomiast ustępującym Sołtysom dziękujemy za dotychczasową współpracę  – mówił Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.