Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ćwiczą z instruktorem na nowym torze ćwiczebnym. OSP w Kotli pozyskała środki na zadanie „Ognista pasja”.

Druhowie z OSP w Kotli na realizację zadania pt. „Ognista pasja”. pozyskali środki z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zadanie to realizowane będzie do końca br. W ramach zadania „Ognista pasja” prowadzone są działania z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi powołanymi przy jednostkach OSP w Kotli, Grochowicach i Chociemyśli. Za pozyskane środki zakupiono tor ćwiczebny, na którym pod okiem instruktorów ćwiczą przyszli druhowie.

– Realizowany projekt przyczyni się w przyszłości do zasilenia jednostek OSP z terenu naszej gminy przez młode kadry – mówi Wioletta Jańczak Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.