Kobiety z Kotli poznały zasady WenDo. Pod okiem fachowców ćwiczyły sposoby zachowania w różnych sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Metoda WenDo. Psycho-fizyczna siła kobiety w sytuacji zagrożenia – pod takim tytułem odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. W Gminie Kotla odbyły się warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt. Uczestniczki szkolenia poznały czym charakteryzuje się metoda WenDo. Udział w warsztatach pozwolił na zwiększenie umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, podejmowania decyzji, reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć jak również samoobrony fizycznej w sytuacji ataku/napaści czy działania pod wpływem stresu.

– Szkolenie było skierowane do kobiet-członkiń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, które na co dzień w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się problemem przemocy w rodzinie – wyjaśnia Dorota Młodecka Dyrektor GOPS Kotla.

Do udziału w szkoleniu zaproszono również po dwie przedstawicielki Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin Żukowice i Pęcław.

 – Uczestniczki poznały sposoby na to, jak nie dopuścić do eskalacji konfliktu czy przemocy, jak nie czuć się bezradną i bezbronną w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – dodaje dyrektor GOPS.