Spotkali się po to, by świetnie się bawić i zintegrować. Organizatorom udało się przygotować imprezę sportową, która spełniła oczekiwania uczestników.

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli wspólnie z Zespołem Szkolno – przedszkolnym zorganizowali imprezę integracyjną pn. „Sportowo i śpiewająco” .Wzięło w niej udział 100 osób. Organizatorzy przygotowali mnóstwo konkurencji sportowych i muzycznych. Zapewnili także  poczęstunek.

– Udział bardzo młodych osób w takim przedsięwzięciu uwrażliwia ich i uczy tolerancji do innych, a osoby niepełnosprawne dzięki uczestnictwie w takiego typu spotkaniach stają się pewniejsze siebie w różnych sytuacjach społecznych – mówi Dorota Młodecka Dyrektorka GOPS.

Celem imprezy „Sportowo i śpiewająco” zorganizowanej przy udziale środków PFRON otrzymanych przez Gminę Kotla z budżetu powiatu głogowskiego było min: zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług, wykształcenie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz zwiększenie poczucia własnej wartości u osób z niepełnosprawnością.