Mieszkańcy Bukwicy od wielu lat czekali na nową drogę. Dzięki środkom z ministerstwa gmina przeprowadzi remont nawierzchni i wykona odwodnienie. Ulewy nie będą utrapieniem dla zmotoryzowanych.

Trwają intensywne prace budowlane na drodze w m. Bukwica. Przebudowywana jest na odcinku 400 m. Zaplanowano nową nawierzchnię asfaltowej wraz z odwodnieniem. Niebawem jej mieszkańcy bezpiecznie i komfortowo będą mogli z niej korzystać.
– Droga wpłynie nie tylko na poprawę wizerunku naszej gminy, ale i na komfort życia jej mieszkańców. Budowa tej drogi przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dzięki wykonaniu odwodnienia drogi dotąd zalewanej przez spływające z pól wody opadowe pozwoli na komfortowe korzystanie z tego odcinka – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym z MSWiA. Szacunkowa wartość zadania to ponad 625.000,00 zł.