Wojciech Zubowski jako jedyny głogowianin reprezentował będzie nasze miasto w Sejmie RP w latach 2019-2023. Jest to już 3 kadencja W. Zubowskiego. 13 października na głogowianina swój głos oddało 12 868 osób.

Wojciech Zubowski kandydat Prawa i Sprawiedliwości startował z piątej pozycji, która okazał się dla głogowianina szczęśliwa. Otrzymał 12 868 głosów. Elżbieta Witek zdobyła 46 171 głosów, jest to najlepszy wynik.

Z miejscem w Sejmie pożegnała się Ewa Drozd, która trzy kadencje zasiadała w Parlamencie. 13 października na głogowiankę swój głos oddało 9671 osób.

– Serdecznie Państwu dziękuję za tak wysokie poparcie, dzięki któremu przez kolejne 4 lata będę reprezentował nasz region w Parlamencie.
Mój wynik nie byłby możliwy bez Waszego wsparcia, za które raz jeszcze dziękuję. – powiedział Wojciech Zubowski Poseł na Sejm. – Prawo i Sprawiedliwość ma 235 posłów, a rekordowo wysoka frekwencja i głosy ponad 8 milionów wyborców to wyraźne wskazanie na to, że oczekujecie Państwo kontynuacji dobrego czasu dla Polski. Ale podkreślić warto, że pracować będziemy dla wszystkich – bez względu na przekonania polityczne. Bo choć może przy urnach podejmujemy różne wybory, to chcę wierzyć, że dla nas wszystkich celem nadrzędnym jest dobro naszej Ojczyzny – dodaje Poseł.

 

1 KOMENTARZ

Comments are closed.