Na spotkanie seniorów w Gminie Kotla przybyło około 200 osób w wieku 65+. Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady rozdali wszystkim zebranym upominki.

Na zaproszenie Łukasza Horbatowskiego Wójta Gminy i Haliny Przybylskiej Przewodniczącej Rady Gminy do udziału w spotkaniu z okazji Dnia Seniora przybyło około 200. mieszkańców gminy. Uroczystość została zorganizowana w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Część artystyczną zapewnił zespół Żyta Band, który zachęcił wszystkich zebranych do wspólnego śpiewania piosenek ludowych i biesiadnych. Wielki zachwyt wśród seniorów wzbudził występ pary tanecznej Małgorzaty Szczęsnej i Pawła Pachuty. W ich wykonaniu seniorzy podziwiali walc wiedeński, paso doble, rumbę, tango. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania seniorom sprawozdania z tworzonego w Kotli Klubu Seniora i omówienia przewidzianych do prowadzenia w nim działań. Podczas spotkania zgodnie z tradycją seniorzy otrzymali upominku . W tym roku otrzymali etui na klucze.

W zorganizowanie uroczystego spotkania seniorów zaangażowali się miedzy innymi: Halinie Ignacik Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która udostępniła salę w zrządzanej przez siebie placówce, oraz Panie z sołectwa Kotla na czele z sołtys Ewą Kłonicą oraz Sołtysi sołectw Chociemyśl, Krzekotówek, Sobczyce, Ceber, Grochowice, Kotla, Kozie Doły, Zabiele oraz Moszowice i Krystyna Rolewska.