Strażacy z OSP w Kotli kończą działania związane z realizacją projektu „Ognista pasja”. Na sesji podsumowano projekt. Wręczono podziękowania i certyfikaty.

Na sesji Rady Gminy podsumowano projekt „Ognista pasja”. Wszystkim obecnym koordynator projektu Barbara Kobiela w prezentacji multimedialnej przedstawiła osiągnięte rezultaty realizowanego w okresie dwuletnim od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2019 r. Prezes zarządu OSP Kotla Eugeniusz Wasiuk wręczył podziękowania Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej oraz partnerom. Certyfikaty dla uczestników projektu oraz wolontariuszy wspomagających jego realizację wręczone zostaną na uroczystych zbiórkach w remizach OSP. 

– Koordynator projektu podziękowała wszystkim strażakom oraz partnerom za zaangażowanie w realizację zadań wzmacniających młodzieżowe jednostki oraz przygotowanie ich do pełnienia zaszczytnej roli czuwania nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności – mówi Wioletta Jańczak Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

W podsumowaniu projektu udział wzięli Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Artur Szlempo, partnerzy projektu: Gminy Kotla reprezentowana przez Wójta Łukasza Horbatowskiego, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli reprezentowany przez Dyrektora Halinę Ignacik oraz OSP Grochowice i OSP Chociemyśl. Obecni byli także sołtysi oraz goście zaproszeni na sesję. 

Program „Ognista pasja” dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.