W październiku br. w kościele pw. św. Marcina w Kotli zakończył się trzeci etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym. Wykonano prace przy rzeźbie Ewangelistów św. Marka i Łukasza, tabernakulum oraz krucyfiksie. Wykonawcą prac była firma ArtRes Konserwacja Zabytków Andrzej Jarmiłko z Torunia.

Wartość zrealizowanych prac wyniosła 31 355,32 zł i została sfinansowana dzięki dotacjom z budżetu Gminy Kotla w kwocie 20 500 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10.000 zł.

– W poprzednich etapach renowacji przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Kotla poddane były elementy ołtarza głównego takie jak: obraz św. Marcina z ramą i ornamentami nad nim i kartuszem oraz figury św. Mateusza i Jana z ornamentami – Wójt Łukasz Horbatowski Wójt Kotla.

Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla udzieliła pomocy Parafii w zakresie opracowania wniosków o dotację i ich rozliczenia.