W SP nr 13 mieszkańcy osiedla spotkali się z Rafaelem Rokaszewiczem Prezydentem Głogowa. Dziękowali za działania już podjęte na rzecz mieszkańców i wnioskowali o poprawiające bezpieczeństwo, nowe chodniki, drogi. Dopytywali o inwestycje na przyszłe lata.

W SP nr 13 z Prezydentem Miasta, zastępcą prezydenta i funkcjonariuszem policji spotkali się mieszkańcy Nosocic, Krzepowa i Widziszowa. Prezydent zapoznał mieszkańców osiedla z inwestycjami i działaniami już podjętymi i planowanymi na przyszłe lata. Obecni na spotkaniu wysłuchali sprawozdania w wielkim skupieniu. Dziękowali za remonty dróg, za skomunikowanie osiedla. – – Teraz możemy dojechać na każde głogowskie osiedle – mówił jeden z mieszkańców osiedla.

Mieszkanka Nosocic prosiła o chodniki przy drogach, którymi do szkoły uczęszczają dzieci.

– Dzieci idą środkiem jezdni, bo nie ma chodnika a na poboczu stoją samochody- mówiła kobieta.

Podczas spotkania głogowianie wnioskowali między innymi o plac zabaw dla dzieci, wiatę autobusową, wymianę studzienek na ul. Rudnowskiej, wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na ulicę Karmelkową, remont mostków, doświetlenie ul. Miodowej, remont ulicy Słodkiej. Wiele uwagi poświęcono także składowisku gruzu, które znajduje się na osiedlu, a utrudnia życie wielu jego mieszkańcom.

Prezydent Miasta zapewnił, że wszystkie składane przez mieszkańców wnioski zostaną przeanalizowane, sprawdzone i w miarę możliwości realizowane.

– Spotykamy się z Państwem, abyście mogli powiedzieć czego od nas oczekujecie, a my krok po kroku będziemy to realizować – mówił Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa. – Każdego roku sukcesywnie coś realizujemy. Postępy już widać.

Kolejne spotkania Prezydenta Głogowa z mieszkańcami odbędą się: 20 listopada w SP nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich i 25 listopada w Sali Rajców. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here