Na przebudowie drogi gmina pozyskała ponad 400 tys. zł. Gmina dotacji w 91% sfinansowała inwestycje.

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kotla. Zakres inwestycji obejmował wykonanie na blisko 2,5-kilometrowym odcinku drogi z asfaltu wraz z poboczami. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. zo.o. z Głogowa.

– Gmina Kotla pozyskała na przebudowę tej drogi ponad 487 tysięcy złotych, dlatego też podjęliśmy ekspresowe działania w sprawie jej remontu. Dzięki tej dotacji sfinansowano aż 91 % kosztów robót budowlanych- wyjaśnia Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.