W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli zakończyła się tegoroczna edycja „Szkolny Klub Sportowy”. Dwa razy w tygodniu chłopcy grali w piłkę a dziewczęta uczestniczyły w zajęciach tanecznych.  

W zajęciach w ramach SKS wzięło udział 48 uczniów. Dwa razy w tygodniu dziewczęta miały do dyspozycji zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, natomiast chłopcy zajęcia sportowe. Grupie mieszanej, chłopcy i dziewczęta, zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe.

– To kolejny rok, gdy dzieci z terenu naszej gminy dzięki pozyskanym przez nas środkom uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych i tanecznych. Tylko w tym roku zaplanowano aż 210 godzin takich zajęć – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Zajęcia umożliwiają dzieciom podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

– Uczniowie uczestniczący w zajęciach reprezentowali szkołę nie tylko podczas wydarzeń w naszej gminie ale również podczas turniejów międzyszkolnych. Trenerami uczestników projektu byli nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli – mówi Anna Marcinkowska koordynator projektu.