Agnieszka Wąsik oraz Agnieszka Frączkowska-Pyra wzięły udział w seminarium poświęconym zagadnieniom rachunkowym w zarządzaniu zbiorami muzealnymi. Głogowianki zostały zaproszone do grupy przygotowującej materiały na seminarium.  Wypracowano dobre praktyki dla muzeów.

Około 60 osób z całej Polski wzięło udział w warszawskim  seminarium poświęconym zagadnieniom rachunkowym w zarządzaniu zbiorami muzealnymi. Efektem spotkania jest wypracowanie wspólnych, dobrych praktyk dla muzeów z całego kraju. Organizatorem byli: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych.W seminarium wzięli udział także przedstawiciele Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.
– Do grupy przygotowującej materiały na seminarium zostały zaproszone przedstawicielki MAH  – Główna Księgowa Agnieszka Wąsik oraz Główny Inwentaryzator Zbiorów Agnieszka Frączkowska-Pyra. Delegatki głogowskiego muzeum miały możliwość współpracy w ramach tzw. grupy projektowej z przedstawicielami Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie tej grupy projektowej, bazując na własnym doświadczeniu oraz materiałach przygotowanych przez NIMOZ, opracowywali tematy związane z wartością zbiorów oraz inwentaryzacją analizując przepisy prawa, konfrontując je z muzealną praktyką, a następnie wyciągając wnioski i rekomendacje – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.
Końcowym efektem kilkumiesięcznych prac zespołu były przeprowadzone podczas seminarium dwa panele tematyczne – pierwszy z nich dotyczył zagadnień dotyczących wartości zbiorów; drugi panel, współprowadzony przez przedstawicielki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie dotyczył zagadnień inwentaryzacyjnych.
W warszawskim seminarium udział wzięło blisko 60 osób z całej Polski. Efektem spotkania jest wypracowanie wspólnych, dobrych praktyk dla muzeów z całego kraju.
Zdjęcie: MAH