Św. Mikołaj odwiedził dzisiaj 500 dzieci i dla każdego z nich wręczył paczkę ze słodyczami. Mikołajowi towarzyszył Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Dzieci sprawne i z orzeczeniem o niepełnosprawności bawiły się na Gminnej Integracyjne Zabawie Mikołajkowej. Organizatorzy przygotowali mnóstwo ciekawych zajęć: zabawy integracyjne, pokaz iluzjonisty, występ szkolnego zespołu czirliderek, spektakl teatru szkolnego GONG, malowanie twarzy, poczęstunek i dmuchane zamki. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem, który dla każdego uczestnika zabawy miał paczkę ze słodyczami. Mikołaj w towarzystwie Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego
i Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej odwiedził również najmłodsze dzieci w przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku. Dla młodzieży przygotowany był turniej mikołajkowy i koncert profilaktyczny POISON. Koncert odbył się w ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli.

– Imprezy z okazji mikołajek organizowane są w Gminie Kotla od ponad 20 lat i przyczyniają się do aktywizacji wielu podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji dzieci
z różnych środowisk. Wspiera nas w tym GOPS Kotla – mówi Wioletta Jańczak Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, z funduszy Powiatu Głogowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Swój wkład wniosły także: Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, PWiK w Głogowie sp. z o.o., Bank Spółdzielczy we Wschowie.

– Każdego roku możemy również liczyć na wsparcie prywatnych przedsiębiorców. W tym roku wsparcie otrzymaliśmy od Anny i Krzysztofa Nawrotów, Piekarni-Ciastkarni Krzysztof Niedbalski, Hurt-Detal Art. Budowlano – Przemysłowych Marlena Hajduk, firmę Sobota i spółkę PEN Ryszard Kulesza – mówi Wioletta Jańczak Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych