Gmina zakupiła analizator hałasu i miernik dźwięku. Dzieci obiecały, że będą robić wszystko, aby analizator świecił tylko na zielono.

Gmina Kotla postanowiła poprawić warunki edukacji w szkole. Walka z hałasem jest jednym z elementów, który ma wpłynąć na poprawę jakości nauki.  Im więcej głośnych dźwięków tym mniejsza koncentracja na lekcjach. Nauczyciele uświadamiają uczniów jak niekorzystnie wpływa hałas na ich zdrowie i samopoczucie.

– Hałas również wyzwala agresję, a częste przebywanie w nadmiernym hałasie może trwale uszkodzić słuch. Dlatego też zakupiliśmy dla szkoły pomoc dydaktyczną tzw. analizator hałasu, który pomoże go kontrolować. Dodatkowo przyrząd podobnie jak sygnalizator posiada kolory, które sygnalizują jaki jest jego poziom. Podczas wzmożonego hałasu, zapala się czerwona lampka, a miernik wydaje sygnał dźwiękowy – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla – Dzieci obiecały, że będą kontrolować kolory na analizatorze hałasu i będą robić wszystko, aby świecił on tylko na zielono – dodaje wójt.

Dla nauczycieli gmina zakupiła miernik dźwięku, który wskazywać będzie poziom hałasu podczas prowadzonej lekcji.