Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały dot. środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Głogowa.

Gmina zarezerwowała w budżecie 550 tys. zł, które planuje się przekazać na potrzeby trzech głogowskich parafii. 50.000 zł otrzymać ma Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca, ul. Okrężna 14 w Głogowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele p.w. św. Wawrzyńca. Parafia Rzymskokatolicka KOLEGIATA p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Kolegiacki 10 w Głogowie może otrzymać 300.000zł na remont ściany zachodniej kościoła oraz pomieszczeń nad Kaplicą Mariacką i Zakrystią. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1 w Głogowie na wykonanie naprawy i remontu elewacji wież kościoła p.w. Bożego Ciała może otrzymać 200.000 zł.

Dofinansowanie to zostanie wykorzystane na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Głogowa, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy. Proponowane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu miasta Głogowa na rok 2020 .