Mieszkańcy Gminy Kota wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili pamięć obywateli polskich deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. Wójt członkom Koła Sybiraków w Kotli wręczył medale. Program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kotli.

Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego miała bardzo uroczystą oprawę. Wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kotli. Uroczysty Apel odbył się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z tej okazji przygotowali program artystyczny. Szczególnie emocjonującym momentem było wspólne śpiewanie piosenek kresowych. W uroczystości wzięli udział Sybiracy, V-ce Prezes Oddział Związku Sybiraków w Legnicy Wanda Puchała, Prezes Koła Sybirakóww Kotli Halina Fendorf, Bronisław Małaszewski z Koła Sybiraków w Kotli, Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Halina Przybylska oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla.

– Rokrocznie, dzięki członkom Związku Sybiraków Koła w Kotli i przy dużym zaangażowaniu społeczności szkolnej, mamy okazję spotkać się, by wspominać i uczcić pamięć setek tysięcy naszych Rodaków, którzy zostali wywiezieni do syberyjskich łagrów – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla. – Z największym szacunkiem składam Wam, drodzy Sybiracy najlepsze życzenia wyrażając nadzieję, że pamięć o Waszych czynach nigdy nie zaniknie, a życiowe doświadczenia i niezłomna postawa będzie drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Dziękuję za zachowaną tożsamość i człowieczeństwo, za wytrwałość w przechowywaniu pamięci o własnym pochodzeniu. Droga młodzieży miejcie Polskę-Ojczyznę w Waszych sercach, wspominajcie i przekazujcie tę historię dalej- dodał wójt.

Na zakończenie uroczystości wójt wręczył medale członkom Koła Sybiraków w Kotli.