Już szósta grupa rozpoczęła szkolenia komputerowe. W dwunastoosobowej grupie dominują nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, którzy z myślą o uczniach Szkoły Filialnej w Chociemyśli zdecydowali się na udział w szkoleniu z modułu „Rodzic w internecie”.

Uczestnicy modułu „Rodzic w internecie” pogłębiają swoje kompetencje cyfrowe m.in. w zakresie umiejętności nadzorowania aktywności dziecka w sieci, umiejętności korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej, dowiadują się także o grach odpowiednich dla dzieci.

– Internet w dzisiejszych czasach bardzo szybko się rozwija i ciągle pojawiają się jakieś nowości, nowe rozwiązania, nowe aplikacje. To potężne źródło wiedzy, ale również zagrożeń, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Warto pogłębiać swoją wiedzę, dlatego zachęcam do udziału w szkoleniach – mówi Kamila Suchocka-Szperlik Kierownik Referatu rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Kotla.

Przypominamy szkolenia są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Polska Cyfrowa. W ramach projektu po przeszkoleniu 150 mieszkańców szkoła w Chociemyśli otrzyma granty w postaci komputerów.