Pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i sprzęt o łącznej wartości ok. 200 tysięcy złotych trafił do szkół w Gminie Kotla.

Sprzęt doposażył sale językowe (j.angielskiego i j.niemieckiego). Zakupiono po osiem nowoczesnych stanowisk wspomagających naukę języków obcych.

– Praca przy stanowiskach komputerowych i w słuchawkach umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalając mowę i przełamując naturalny opór do rozmów w obcym języku – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla. – Efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane – dodaje wójt.

Zakupiono także projektory wraz z rzutnikami, monitory dotykowe oraz stół interaktywny. Wiele programów edukacyjnych w tym zestaw aplikacji Corinth, które zawierają ponad tysiąc modeli 3D z różnych dziedzin nauki czy multimedialny atlas anatomiczny.

– Na zajęciach z informatyki dzieci dzięki drukarce 3D będą mogły tworzyć zaprojektowane przez siebie modele w trój wymiarze -mówi Małgorzata Bassarab nauczyciel informatyki.

Do zajęć specjalistycznych zakupione zostały m.in. „magiczne dywany” dla szkoły w Kotli i szkoły filialnej w Chociemyśli wraz z pakietami gier rewitalizacyjnych i edukacyjnych, a także programy do diagnozy i terapii m.in. dysleksji.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.