1 marca w budynku ośrodka zdrowia działać będzie Klub Seniora+. Osoby po 60. roku życia będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, integrować się i aktywnie spędzać czas.

Klub Senior+ będzie miejscem spotkań mieszkańców Gminy Kotla w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji. Przyjęcie do Klubu Senior+ wymaga jedynie złożenia Deklaracji uczestnictwa. Mieszkańcy gminy, którzy zechcą wstąpić do Klubu Seniora+ będą mogli uczestniczyć w warsztatów tematycznych, spotkaniach i prelekcjach, odczytach, wycieczkach, wizytach studyjnych, imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, imprezach kulturalnych i sportowych.

Seniorzy już 1 marca mogą przyjść do siedziby Klubu i uczestniczyć w przygotowanych dla nich zajęciach. Klub czynny będzie 2 razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach od 14:00 do 17:00. W uzasadnionych sytuacjach będzie także czynny w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.