Dodatkowy pracownik oraz terminale, które umożliwią płatności kartą bezpośrednio w wydziale komunikacji mają wpłynąć na zmniejszenie kolejek i usprawnienie obsługi petentów.

Głogowianie od wczesnych godzin porannych ustawiają się w kolejce przed drzwiami wejściowymi do budynku starostwa, aby załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji. Obawiają się bowiem sankcji, kara do 1000 zł, za przekroczenie terminu wyznaczonego w ustawie na wyrejestrowanie lub zarejestrowanie nabytego samochodu. Od 01.01.2020r. zaczęły bowiem obowiązywać przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych za niezgłoszenie w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu oraz za niezarejestrowanie w tym terminie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

– Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i umowy zawarte po 1 stycznia 2020 roku podlegają tym sankcjom – mówi Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski. – Mając na uwadze dobro mieszkańców, efektywność pracy urzędu postanowiliśmy zwiększyć zatrudnienie w wydziale komunikacji o 1 osobę. Wprowadzimy także możliwość opłat kartą – dodaje starosta.

Nowy pracownik, w ciągu dwóch tygodni czyli jeszcze w tym miesiącu rozpocznie prace w wydziale. Natomiast terminal czynny będzie od kwietnia ze względu na to, iż PWPW zmienia dostawcę terminali.

W związku z nowymi przepisami wydział komunikacji w składzie 10 osobowym w porównaniu do roku 2018 i 2019 dziennie obsługuje 35% osób więcej. Jeżeli w związku z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z nowych przepisów, jedna osoba nie rozwiąże problemu kolejkowego, urzędnicy twierdzą, że wrócą do tematu obsady w wydziale.

– Zamierzamy zwrócić się do ministerstwa infrastruktury o rekompensatę poniesionych kosztów – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta Głogowski. – Możliwość dokonywania opłat kartą na stanowisku, przy którym będzie dokonywana rejestracja wpłynie na poprawę obsługi – dodaje wicestarosta.

Starosta Jarosław Dudkowiak zaapelował, by umowy zbycia lub nabycia pojazdów przesyłać do urzędu listownie lub drogą elektroniczną.

– Chciałbym zachęcić i poprosić mieszkańców, by umowy zbycia bądź nabycia wysyłali do nas pocztą. Nie trzeba stać w kolejce, można umowę wysłać za pośrednictwem poczty lub systemu ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – mówi Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.

– W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju przepisy dopuszczają tak formę – mówi Krzysztof Milcarz Naczelnik Wydziału Komunikacji. – W przypadku sprowadzonego pojazdu mamy obowiązek dokonania tego w ciągu 30 dni, jest to warunek bezwzględny. Nie można zgłosić tylko nabycia, należy zarejestrować. Natomiast w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terytorium kraju przepisy dopuszczają zgłoszenie nabycia listownie lub drogą elektroniczną – dodaje naczelnik wydziału.

Jak wyjaśniają urzędnicy najwięcej petentów czeka do zgłoszeni nabycia lub zbycia samochodu. Mniejsze kolejki są do rejestracji i po odbiór prawa jazdy. Starosta Głogowski poprosił mieszkańców o wyrozumiałość oraz zrozumienie, mówiąc:

-Prosimy o mieszkańców, by nie denerwowali się, nie byli oburzeni pracą urzędników wydziału komunikacji. Pracują ciężko, i w miarę możliwości szybko, w taki sposób, by nie popełnić żadnego błędu. Rejestracja to poważna decyzja więc musi być wykonana z należytą starannością. Raz jeszcze prosimy o wyrozumiałość, mając nadzieję, że zaproponowane zmiany, przyniosą wymierny – dodaje starosta.