Podziękowania i gratulacje za długoletnią służbę w OSP. Druh Adam Jasinowski świętował 40-lecie służby.

Podczas Walnego zebrania sprawozdawczego OSP w Grochowicach druh Adam Jasinowski świętował swój jubileusz. $0 lat temu rozpoczął służbę w OSP. Z tej okazji Wójt Gminy Kotla podziękował Jubilatowi za długoletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Powiatu Głogowskiego oraz wręczył upominek. Zebranie było też okazją do podziękowania Kamili Suchockiej-Szperlik Kierowniczce Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych za pomoc udzieloną dla jednostki w zakresie pozyskania środków. W zebraniu uczestniczyli między innymi Dowódca Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowiemł. bryg. Artur Rokaszewicz, Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP Karol Skowroński oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Artur Szlempo.

– Składam serdeczne podziękowania  za 40-letnią służbę w jednostce OSP w Grochowicach. Życzę Panu dalszych sukcesów w służbie społecznej, niegasnącej życzliwości społeczeństwa, a Pańskiej rodzinie i bliskim życzę zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Walne zebrania sprawozdawcze jednostek OSP odbyły się też w Chociemyśli i Kotli. Strażacy podsumowali miniony rok oraz przedstawili plan działania na kolejny.