21. uczniów wzięło udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Na najwyższym podium stanęli K. Zaremba-z I b, W. Walaszczyk z II b i O. Grzegorek- kl. III b.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kotli, odbył się I etap szkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III. W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Celem konkursu było pielęgnowanie piękna i kultury języka, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji, prezentowanie dzieł literatury polskiej, doskonalenie wyrazistej mowy oraz kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi, promocja osiągnięć uczniów oraz nauczycieli, integrowanie dzieci z różnych szkół .

– Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wyrecytować dwa wybrane utwory poetyckie. Przy ocenie jury opierało się na kilku kryteriach: dobór repertuaru, interpretacja utworu, stopień pamięciowego opanowania tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny – mówi Wioletta Jańczak z UG Kotla.

W jury zasiedli: J. Spychała- przewodnicząca, A. Kasprzak, H. Bylebył, K. Słomczyńska oraz A. Osikiewicz. Po wysłuchaniu wspaniałej recytacji wierszy wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jury wyłoniło zwycięzców I etapu konkursu: Klasy pierwsze: I miejsce- K. Zaremba- kl. I b; II miejsce- W. Szestakow- kl. I b a III miejsce- L. Łuszczki- kl. I a. Klasy drugie: I miejsce- W. Walaszczyk- kl. II b; II miejsce- I. Szelest- kl. II b i III miejsce- W. Kopeć- kl. II b. Klasy trzecie: I miejsce- O. Grzegorek- kl. III b; II miejsce- K. Kasperek- kl. III b a III miejsce- M. Bielecka- kl. III b. Jury wyróżnienia przyznałoA. Foterek- kl. I b; M. Borodaj- kl. I a; J. Wolak- kl. II a.

Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe przekazane na ten cel przez H. Bylebył, nauczyciela bibliotekarza z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca wezmą udział w II etapie międzyszkolnym Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.