smartcapture

W bibliotece Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas Ia, Ib, Ic na czytelnika i przyjaciela książki.

„Niedokończone zaklęcie” inscenizacją przygotowaną przez zespół teatralny pod kierunkiem Aliny Szermer rozpoczęto uroczystość pasowania najmłodszych uczniów SP w Kotli na czytelnika i przyjaciela książki. Ważną częścią spotkania była edukacja w zakresie poszanowania książki i zachowania się w bibliotece. Uczniowie klas Ia, Ib i Ic rozszyfrowywali zakodowane wcześniej hasła związane z bohaterami książek. Po uroczystym ślubowaniu nastąpił moment pasowania, którego dokonała Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli Halina Ignacik.

– Na zakończenie wszyscy młodzi czytelnicy otrzymali kolorowe książeczki edukacyjne z naklejkami „Teczka małego geniusza. Abeceadło” i imienne zakładki do książek. Do klasopracowni przekazano zbiór zasad „O co książka prosi dzieci” – mówi Wioletta Jańczak z UG w Kotli.

Organizatorami uroczystość pasowania uczniów klas Ia, Ib, Ic na czytelnika i przyjaciela książki były: Henryka Bylebył, Małgorzata Łukijańczyk, Alina Szermer i Jolanta Spychała.