45. uczniów od kilku miesięcy uczestniczy w zajęciach finansowanych z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dla chłopców prowadzone są zajęcia sportowe, dziewczynki biorą udział w zajęciach tanecznych.

Lilla Sobolewska oraz Aleksandra Twardy prowadzą zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. 45 uczniów podzielonych na 3 grupy uczestniczy w zajęciach sportowych, tanecznych i ogólnorozwojowych.

– SKS jest super bo trenujemy przed wyjazdowymi turniejami –mówi jeden z uczestników projektu.

SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie przez Gminę Kotla.