Najwięcej braków jest w grupie RH-. Apel do honorowych dawców krwi spotkał się z dużym odzewem. W piątek przyszło 76 osób, aby wspomóc bank krwi.

Dawcy i tym razem nie zawiedli. Odpowiedzieli na apel i każdego dnia przychodzi kilkadziesiąt osób, aby oddać krew. W piątek przyszło ich najwięcej. Aż 76 osób w tym dniu oddało krew. Od wtorku do czwartku przychodzi średnio około 30 dawców.  Przed pandemią  dawców było znacznie więcej. Każdy dawca, który zdecyduje się oddać krew może czuć się bezpiecznie. Przed oddaniem krwi zostanie bowiem zbadany przez lekarza i to on podejmie decyzję, czy dawca może oddać krew. Personel punktu krwiodawstwa przygotowany jest odpowiednio do przyjęcia dawców.

– Mamy rękawice, fartuchy, przyłbice – mówi Agata Gnap kierownik głogowskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – Na razie mamy wystarczające ilości środków ochrony osobistej .  

Personel głogowskiego punktu krwiodawstwa zachęca głogowian, mieszkańców powiatu głogowskiego do oddawania krwi. Miesiące wakacyjne były uboższe w dawców. Obecnie jednak w związku z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią, występują braki w grupach RH- .