Firma Sobota za około pół miliona złotych wyremontuje świetlicę w Zabłociu. Gmina zabiega o środki z ministerstwa.

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn  podpisał umowę na wykonanie  kapitalnego remontu świetlicy w Zabłociu. Wartość zadania to ok. 500.000,00 zł.

– Gmina ubiega się o dofinansowanie na realizację tego zadania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Senior+ z przeznaczeniem na powstanie w tym obiekcie Klubu Seniora. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Gmina Żukowice jest na liście projektów zakwalifikowanych do wsparcia, jednakże oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Zakres prac zaplanowanych do wykonania to między innymi remont podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, termomodernizacja budynku -docieplenie stropodachu, ścian fundamentowych, osłonowych i podłóg, wymiana instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.

– Po remoncie obiekt będzie dostosowany również do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.  Ponadto planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu. Zadanie obejmuje również zakup mebli kuchennych pod zabudowę oraz kompletne wyposażenie obiektu tak aby służył mieszkańcom – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Wykonawcą zadania  jest firma SOBOTA sp. z o.o. z Głogowa.