Gmina Kotla zakupiła laptopy do zdalnego nauczania. Sprzęt  trafi do 29. uczniów i 3. nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wartość projektu to ok. 60 tys. zł.

Gmina Kotla zakupiła 32 laptopy z dostępem do mobilnego Internetu. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

–  Wielu uczniów i nauczycieli nie posiada odpowiedniego sprzętu czy dostępu do internetu, aby móc realizować podstawy programowe. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o środki na ten cel. Po zakończeniu nauki zdalnej, sprzęt będzie w dalszym ciągu wykorzystywany przez szkołę i będzie służył wszystkim dzieciom uczącym się w placówce -mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Wartość projektu: 60 000 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 50 778 PLN Wartość dofinansowania 60 tysięcy złotych i  stanowi 100% kwoty kwalifikowalnych Projektu.
–  Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla 29. uczniów i 3. nauczycieli ze szkoły podstawowej – mówi Kamila Suchocka-Szperlik Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków  Zewnętrznych.

Laptopy systematycznie przekazywane są uczniom i nauczycielom.