Zakres bezpośredniej obsługi interesantów zostaje zwiększony. Zachowany zostanie rygor sanitarny. Unikniemy kolejek, jeżeli nadal telefonicznie lub przez Internet  będziemy umawiać się na wizytę w urzędzie.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od 25 maja urzędy zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych:

–   Zwiększamy zakres bezpośredniej obsługi interesanta – mówi Katarzyna Brasse-Juźwiak, Sekretarz Gminy Miejskiej w Głogowie.

W biurach, gdzie będą przyjmowani mieszkańcy zamontowane zostały osłony ochronne z pleksy oraz szyby. Nadal  zachowane będą wszystkie rygory sanitarne. Osoby wchodzące do urzędu będą miały mierzoną temperaturę, dezynfekowane dłonie oraz będą musiały mieć założoną maseczkę ochronną.

– Preferujemy telefoniczną lub internetową formę umawiania się, przede wszystkim po to, żeby uniknąć kolejek. Nadal obowiązują wymogi sanitarne, których musimy przestrzegać. Przypominam, że w budynku może przebywać ograniczona liczba interesantów – jedna osoba na jedno stanowisko. Jednocześnie zachowane muszą być odległości pomiędzy osobami – wyjaśnia  Katarzyna Brasse-Juźwiak, Sekretarz Gminy Miejskiej.

Sekretarz Gminy Miejskiej przypomina i zachęca mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Od 26 maja ponownie będzie otwarte Biuro Obsługi Mieszkańca w galerii Glogovia. Biuro będzie czynne od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. Telefon do BOM w galerii: 76 74 50 577. Natomiast Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie otwarty w środę i czwartek w godz. od 8.00 do 14.00 oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.